Standaard ontstekingscurve inclusief vacuümvervroeging

In de meeste gevallen maakt een standaardmotor gebruik van centrifugaal- en vacuümvervroeging. In de onderstaande grafiek wordt de centrifugaalcurve weergegeven als een ononderbroken lijn. De vacuümcurve wordt weergegeven als een stippellijn. In beide gevallen zie je twee lijnen. Dit is de marge waartussen de werkelijke curve zich zou moeten bevinden. Voor de berekening van onze curve nemen we het midden. Merk op dat de curve in de grafiek gebaseerd is op het ontstekingstoerental. We gebruiken het krukastoerental.

Eerst bepalen we knikpunten. Op onderstaande grafiek zijn de punten gemarkeerd.

Centrifugale punten:

 • 0 graden @ 600 tpm
 • 4 graden @ 750 tpm
 • 8 graden @ 1350 tpm
 • 12 graden @ 1900 tpm

Vacuüm punten:

 • 0 graden @ 80 mmHg
 • 5 graden @ 200 mmHg

Nu beginnen we met het omzetten van de centrifugaalpunten naar krukaswaarden. We moeten het toerental en het aantal graden verdubbelen om de juiste waarden te krijgen:

 • 0 graden @ 1200 tpm
 • 8 graden @ 1500 tpm
 • 16 graden @ 2700 tpm
 • 24 graden @ 3800 tpm

Wat de vacuümcurve betreft, dit is iets ingewikkelder. 123ignition werkt met absoluut vacuüm in plaats van relatief vacuüm. Het voordeel van absoluut vacuüm is dat het ook werkt als u op grote hoogte met de auto rijdt. Bij relatief vacuüm moet u de ontsteking handmatig afstellen. De waarden in de originele Bosch-grafiek zijn weergegeven in mmHg, 123ignition werkt met kPa. Eerst converteren we de waarden naar kPa en krukasgraden in plaats van verdelergraden. Je kunt in Google typen: 80 mmHg naar kPa

 • 0 graden @ 11 kPa
 • 10 graden @ 27 kPa

Nu moeten we de relatieve waarden omzetten naar absolute waarden. Het atmosferische vacuüm op zeeniveau is 100 kPa. Dus 100 kPa is ons basispunt. Alle waarden onder 100 kPa zijn vacuüm, alle waarden boven 100 kPa zijn druk. in dit geval hebben we een vacuümcurve, dus ons resultaat zal zijn:

 • 0 graden @ 100 – 11 kPa = 89 kPa
 • 10 graden @ 100 – 27 kPa = 73 kPa

De curve kan worden geprogrammeerd zoals op onderstaande afbeelding:

Vacuümvertragingscurve

In onderstaande grafiek vind je twee curven. De bovenste curve is de centrifugale curve. Het ontstekingstijdstip zal vooruitgaan naarmate het toerental toeneemt. De onderste curve is de vacuümcurve, in dit geval is het geen vacuümvervroegingscurve maar een vacuümvertragingscurve. Dit betekent dat het ontstekingstijdstip vertraagt wanneer de vacuümwaarde toeneemt. In beide gevallen zie je twee lijnen. Dit is de marge waartussen de werkelijke curve zich zou moeten bevinden. Voor de berekening van onze curve nemen we het midden. Merk op dat de curve in de grafiek gebaseerd is op het ontstekingstoerental. We gebruiken het krukastoerental.

Eerst bepalen we knikpunten. Op onderstaande grafiek zijn de punten gemarkeerd.

Centrifugale punten:

 • 0 graden @ 500 tpm
 • 11 graden @ 750 tpm

Vacuüm punten:

 • 0 graden @ 200 mmHg
 • -5 graden @ 310 mmHg

Nu beginnen we met het omzetten van de centrifugaalpunten naar krukaswaarden. We moeten het toerental en het aantal graden verdubbelen om de juiste waarden te krijgen:

 • 0 graden @ 1000 tpm
 • 22 graden @ 1500 tpm

Wat de vacuümcurve betreft, dit is iets ingewikkelder. 123ignition werkt met absoluut vacuüm in plaats van relatief vacuüm. Het voordeel van absoluut vacuüm is dat het ook werkt als u op grote hoogte met de auto rijdt. Bij relatief vacuüm moet u de ontsteking handmatig afstellen. De waarden in de originele Bosch-grafiek zijn weergegeven in mmHg, 123ignition werkt met kPa. Eerst converteren we de waarden naar kPa en krukasgraden in plaats van verdelergraden. De gradenwaarden moeten worden verdubbeld. Voor de omrekening van mmHg naar kPa typ je in Google: 200 mmHg naar kPa.

 • 0 graden @ 27 kPa
 • -10 graden @ 41 kPa

Nu moeten we de relatieve waarden omzetten naar absolute waarden. Het atmosferische vacuüm op zeeniveau is 100 kPa. Dus 100 kPa is ons basispunt. Alle waarden onder 100 kPa zijn vacuüm, alle waarden boven 100 kPa zijn druk. in dit geval hebben we een vacuümcurve, dus ons resultaat zal zijn:

 • 0 graden @ 100 – 27 kPa = 73 kPa
 • -10 graden @ 100 – 41 kPa = 59 kPa

Door de vacuümvertraging in plaats van vervroeging staan we voor een nieuwe uitdaging. Onderstaande grafiek laat zien dat alleen de oranje gebieden geprogrammeerd kunnen worden. In het vacuümgebied wordt immers normaal gesproken alleen de voortiming toegepast en bij overdruk (turbo) een vertraging.

Om er zeker van te zijn dat we nog steeds vacuüm retard kunnen gebruiken, moet er een trucje gebruikt worden. We verhogen de volledige vacuümcurve met het maximale aantal graden dat we willen vertragen. Daarnaast moet de volgende informatie worden ingevuld: 10 graden @ 99 kPa. Met behulp van deze truc weet het apparaat dat de volledige curve 10 graden wordt opgetild. Ook de atmosferische druk (100 kPa) wordt gehanteerd als 10 graden. De grafiek ziet er dan zo uit.

In dit geval heeft de unit standaard een vervroegingstijd van 10 graden. Deze vervroegingstijd neemt af naarmate het vacuüm toeneemt. Dit is precies wat vacuümvertraging is!

Houd er rekening mee dat de ontsteking 10 graden moet worden gedraaid (vertraagd) om de totale timing correct in te stellen.